TÖOSZ H-1067 Budapest, Teréz krt. 23.
Tel.:+36 1 322 38 43, +36 1 322 66 73
Fax.:+36 1 322 74 07, +36 1 413 04 82
e-mail:toosz@toosz.hu
 


Az Európa Tanács Településvezetést Támogató Programja a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Roma Kezdeményezések  (OSI RI) támogatásával

Cél: több nézőpontot összegezve képet nyerni az önkormányzat működéséről

Mi ez? Támogató értékelés a településvezetésre és a helyi önkormányzatok szolgáltatásainak összességére és hatására nézve

A benchmarkokat tartalmazó kiadványunk: benchmarkok.pdf


Elkészült Támogató Értékelések:

Berhida Városának készült jelentés: berhida-jelentes.pdf

Dunaföldvár Városának készített jelentésünk: dunafoldvar-jelentes.pdf

A program leírása

Bevezető

Az Európa Tanács „A hatékony demokratikus önkormányzatok jellemzői” nevű programja keretében olyan kritériumrendszert (benchmarks) határozott meg, ami meghatározza a hatékony és kevésbé hatékony önkormányzatok jellemzőit, a vezetés, a szolgáltatásnyújtás és a közösségi feladatvállalás tekintetében egyaránt.

Az önkormányzatok úgy tanulnak a legjobban, ha saját tapasztalatukból tanulnak. Az Európa Tanács Településvezetést Támogató Mintaprogramja lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy értékeljék magukat ennek a kritériumrendszernek az alapján egy támogató csoport segítségével, és az eredmény alapján felvázoljanak egy fejlesztési programot az erősségek továbbépítése, a lehetőségek feltárása és a gyengeségek megismerése alapján.

A Településvezetést Támogató Program célja:
1. Az önkormányzatok teljesítményét a legmagasabb szintre növeljék
2. Lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy felvállalják a felelősséget saját fejlesztésükért
3. Képessé tenni az önkormányzati szövetséget arra, hogy irányítsa és vezesse azt az önkormányzati önfejlesztő folyamatot.

Módszer

Az önkormányzati szövetségnek feladata, hogy támogassa az önkormányzatok teljesítmény- és színvonalfejlesztését. Ezért érdemes felvállalnia a Településvezetést Támogató Programot.

Az önkormányzati szövetségnek fel kell állítania két csoportot:
(a) egy kisebb, 4-5 főből álló projekt-csoportot, amely a projekt irányítását végzi, és az adminisztratív hátteret biztosítja.
(b) az önkormányzatokból, a legmagasabb vezetői körből (alkalmazottak és választott képviselők egyaránt) kikerülő, önkéntes csoportot (Támogató Csoport). A Támogató Csoport kiválasztásánál a magas szintű vezetési tudást, képzettséget és tapasztalatot kell figyelembe venni.

A Támogató Csoport kiegészíthető az önkormányzaton kívül álló független személyekkel, akik azonban rendelkeznek a megfelelő tudással, képzettséggel és tapasztalattal.

Az önkormányzati szövetség hívja meg a helyi önkormányzatokat, hogy vegyenek részt a programban. Ez azonban nem kötelező. A helyi önkormányzatoknak akarni kell részt venni, és megérteni a program előnyeit.

A projekt-csoport összeverbuvál a Támogató Csoport 4-5 szakértőjéből álló csapatot egy polgármester vagy egy felsővezető irányításával, és a projektvezető támogatásával. Ez a csapat látogatja meg a vizsgálandó önkormányzatot és ők csinálják végig az elemzést, majd beszámolót készítenek. A Támogató Csoport az elemzést két részben végzi el:
 (a) kiértékeli a helyi önkormányzat legfontosabb dokumentumait (pl. fejlesztési terv, gazdasági fejlesztési stratégia, szervezeti felépítés stb.).
 (b) 3-4 napot tölt az önkormányzatnál, mialatt interjúkat készít és megbeszéléseket tart a legfontosabb személyekkel, alkalmazottakkal és a helyi közösségben élő vállalkozókkal és polgárokkal.

E folyamat célja több nézőpontot összegezve képet nyerni az önkormányzat működéséről, ami az értékelés alapját képezik. Az értékelés a településvezetésre és a helyi önkormányzatok szolgáltatásainak összességére és hatására összpontosít, nem pedig az egyes szolgáltatók részletes tevékenységeire. Fel kell fednie az erősségeket, a lehetőségeket és a gyengeségeket.

A látogatás végén a Támogató Csoport megbeszéli első tapasztalatait az önkormányzat vezetésével, hogy konszenzusra jussanak. A projektvezető elkészít egy vázlatos beszámolót, amihez az önkormányzat megjegyzéseket tehet. A megjegyzések alapján a projektvezető elkészíti a végleges beszámolót, amit bizalmasan kezelnek.

A beszámolóban leírt értékelés alapján a helyi önkormányzatnak a  Településvezetést Támogató Programban vállalt kötelezettségként fel kell vázolnia egy fejlesztési programot az erősségekre építve, a lehetőségek kihasználásával a gyengeségekkel leküzdésére. A projektvezetőnek 6, illetve 12 hónap elteltével monitoring látogatásokat kell szerveznie, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fejlesztési tervben leírtak szerint végzik-e tevékenységeiket.

A folyamat „mellékterméke” lehet, hogy a felmérés folyamán a projektcsoport példákat találhat jó gyakorlatokra. Ekkor az önkormányzati szövetség, az önkormányzat belegyezésével, felhasználhatja ezeket a jó példákat tanulmányutak szervezésére, illetve esettanulmányként való publikálásra, hogy más önkormányzatok is tanulhassanak belőlük.


Gazdaság / Önkormányzati gazdálkodás | Egészségügy/Szociális ügyek | Jogszabályi változások | Esélyegyenlőség | Oktatás / Képzés | Nemzetközi önkormányzati hírek | Környezetvédelem / Energetika | Közlekedés / Beruházások | Területfejlesztés | Pályázati hírek | Államreform | LAPTÜKÖR | HÍRKERESŐ a TÖOSZ portálon | ARCHÍVUM kulcsszavak szerint | ARCHÍVUM Powered by T-soft